Geschiedenis

De zogeheten roots van het bedrijf stammen uit het Utrechtse Leusden. Daar werd in 1923 een bedrijf opgericht door Jan van Bentum die zich voornamelijk bezighield met de handel in fourage en transport. De bedrijfsnaam was firma J. van Bentum. Het bedrijf was gevestigd aan de Arnhemseweg in Leusden. Hier had men destijds ook al een opslag van fourage, welke van daaruit werd getransporteerd naar de veelal eigen klanten.

Door de toename in het werk traden er een drietal zoons in het bedrijf waardoor de bedrijfsnaam werd veranderd in firma J. van Bentum en zonen. In 1959 kwam ook zoon Willem binnen het bedrijf werken als chauffeur.

Lang heeft deze periode niet geduurd, in 1962 koos hij ervoor zelf een transportbedrijf te starten. Dit bedrijf stond ingeschreven onder de naam Transportbedrijf W. van Bentum en had de bedrijfskleuren van het wagenpark in rood en blauw. In de beginperiode werd er voornamelijk stookolie gereden. In die tijd was er genoeg werkaanbod door de lage waterstand in de rivieren waardoor er weinig binnenschepen konden varen. Na deze periode werden er ook veel stenen vervoerd. Dit was zware arbeid doordat het allemaal handwerk was, een autolaadkraan bestond in die tijd nog niet. Ook begon het bedrijf zich te concentreren op het vervoer van veevoer en de grondstoffen daarvan. Hierin volgde een specialisme wat tot aan de dag van vandaag is blijven bestaan.

In 1969 komt er het plan om te verhuizen naar een andere, ruimere locatie. Na diverse locaties te hebben onderzocht werd besloten te emigreren naar het Gelderse Barneveld. In 1970 werd dit werkelijkheid, en vestigde men zich aan de Mercuriusweg in Barneveld. Dit was in die tijd een zandweg tussen de weilanden in, omringd door boerderijen. Later zou blijken dat dit een ideale thuisbasis is voor een transportbedrijf gezien de ligging centraal in Nederland en de komst van de snelweg E30, later A1, en in een later stadium de snelweg A30. Ook hier veranderde de bedrijfsnaam weer en werd het Transportbedrijf W. van Bentum N.V.

Eenmaal gevestigd in Barneveld begon men met de bouw van grote hallen voor opslag. Dit zouden er in totaal 5 worden en de laatste werd gebouwd in 1974. In deze hallen werden veelal goederen opgeslagen voor de veevoedersector. Dit was in die tijd ook alleen handwerk, pas in een later stadium ging men over op pallets die werden verplaatst d.m.v. een heftruck. De aan- en afvoer ging hoofdzakelijk per vrachtwagen en een klein gedeelte per spoor. Hier werden de goederen overgeslagen en dikwijls overgepakt in een wagon. In deze periode werd ook het wagenpark aangepast. Er werd van motorwagen met aanhanger overgegaan naar trekker met oplegger. Dit had als voordeel dat je met wisseloplegger flexibeler was. Ook het aangezicht van het wagenpark werd drastisch veranderd, de rode met blauwe kleur moest plaatsmaken voor oranje met blauw.

Doordat de vraag afnam naar het overslaan van goederen werd de keuze gemaakt de hallen in z'n geheel te verhuren wat een succes bleek. Rond 1988 werd er aan de overzijde van de Mercuriusweg een stuk grond gekocht en bebouwd voor de verhuur. De bedrijfsnaam werd toen Transportbedrijf W. van Bentum B.V.

In 1994 besloot Jan van Bentum, een zoon van Willem, zich in te schrijven als eigenrijder. Hij startte met een auto en reed in opdracht van een groot transportbedrijf in de buurt. Dit heeft hij 2 jaar gedaan tot 1996 waarin hij besloot in het bedrijf van vader te treden. De activiteiten van de eenmanszaak werden niet gestopt maar in het transportbedrijf ingebracht. In 1998 ging het bedrijf over van vader op zoon en werd het J. van Bentum transport B.V. Vader Willem van Bentum ging in de Vut en zoon Jan nam de taken over. Het bedrijf ging zich meer richten op een breder vervoerssegment, wat resulteerde in een groei binnen het bedrijf. Dit heeft bijgedragen aan een wagenpark van 8 eenheden en een breder scala aan opdrachtgevers. 
De bedrijfskleuren zijn tot aan de dag van vandaag gebleven in de voor ons bedrijf herkenbare kleuren oranje en blauw.